Aktualności
Bądź na bieżąco

Aktualności

Rynek nieruchomości w I KW. 2020r.

 

Jak wynika z raportu JLL dot. rynku nieruchomości w I kw 2020r. "Łącznie na sześciu największych rynkach sprzedanych zostało 18,9 tys. jednostek, czyli o 7% więcej niż w poprzednim kwartale i o 14% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku", a jednocześnie "Od początku roku do sprzedaży wprowadzono 13 tys. nowych mieszkań, czyli o 26% mniej niż w IV kwartale 2019 r. i o 23% mniej niż rok temu".
Oznacza to, że w dłuższej perspektywie czasu popyt może przewyższyć podaż w związku z tym, że deweloperzy będą ostrożniejsi we wprowadzaniu do oferty nowych inwestycji.
Znakomitą informacją jest to, że "Najwyższy poziom sprzedaży w inwestycjach planowanych do zakończenia w okresie najbliższych 12-24 miesięcy miał miejsce w Warszawie, gdzie nabywców znalazło 53% znajdujących się w nich mieszkań".

Jesteśmy członkiem